Επικοινωνία

Διεύθυνση  :     Φειδίου 2, Αμπελώνας Λάρισας
e-mails  :      3dimampel@sch.gr    και   mail@3dim-ampel.lar.sch.gr

Τηλ  :    2492031255


 

Όνομα:
E-mail:
Μήνυμα: