Ωράριο Λειτουργίας

 

08.00-08.15 15? Υποδοχή μαθητών
08.15-09.40 85? 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45?-2η διδακτική ώρα 40?)
09.40-10.00 20? Διάλειμμα
10.00-11.30 90? 2η διδακτική περίοδος
11.30-11.45 15? Διάλειμμα
11.45-12.25 40? 5η διδακτική ώρα
12.25-12.35 10? Διάλειμμα
12.35-13.15 40? 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20 5? Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13.20-14.00 40? 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος ? Σίτιση ? Χαλάρωση
14.00-14.15 15? Διάλειμμα
14.15-15.00 45? 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη ? Προετοιμασία
15.00-15.15 15? Διάλειμμα
15.15-16.00 45? 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)