Δικαιολογητικά Εγγραφής για Α’ τάξη & Ολοήμερο 2022-23

 

Δείτε παρακάτω τα έγγραφα που χρειάζεται να συμπληρώσετε :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2022-2023

ΑΔΥΜ – ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3ο-Δ-Σ-ΑΜΠΕΛΩΝΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3ο Δ. Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2022-23 ΑΊΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

 

Αφήστε μια απάντηση